Udviklingsbaseret neuroaffektiv psykoterapi

- tilpas psykoterapi og supervision til udviklingsniveau og akutte reaktioner

På dette 12 timers kursus får du en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv psykoterapi og supervision i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Kurset henvender sig primært til psykologer og psykoterapeuter, der arbejder i direkte samspil med personale til og borgere med funktionsnedsættelse.

Hvad har betydning for menneskets udvikling og evne til at regulere følelser? Hvilken betydning har det for det psykoterapeutiske arbejde og supervision i arbejdet med funktionsnedsættelse? Og hvordan kan man bruge og passe på sig selv i det terapeutiske eller pædagogiske arbejde?

På kurset vil du blive introduceret til, hvordan du kan skræddersy og tilpasse psykoterapi og supervision til det enkelte menneskes udviklingsniveau og reaktioner på sine omstændigheder.

Mål
Du vil lære om, hvilke konkrete faktorer der har betydning for evnen til at kunne regulere følelser, og den betydning det har for det psykoterapeutiske og pædagogiske arbejde i relation til personer med funktionsnedsættelse. Dette med henblik på at kunne supervisere personalet og/eller arbejde direkte med borgeren.

Du vil introduceres for, hvordan supervisionsrummet og den terapeutiske indsats kan tage afsæt i den enkelte borgers tilpasningsreaktioner (reaktioner på sine omstændigheder) og udviklingsalder (udviklingsniveau frem for kronologisk alder).

Indhold
Med afsæt i viden om hjernens biologi og udvikling omfatter dette anbefaling af konkrete redskaber til understøttelse af den enkelte borgers behov for:

  1. Etablering af en tryg relation (faktorer med betydning for relationskompetence, herunder også fagpersonens egenomsorg og selvregulering)

  2. Tilstandsregulering (faktorer med betydning for arousalregulering)

  3. Somatosensorisk integration (faktorer med betydning for sanseintegration, fx sansediæt)

  4. Socioemotionelle færdigheder (faktorer med betydning for følelsesmæssige kompetencer)

  5. Refleksive færdigheder (faktorer med betydning for mentaliseringsfærdigheder, impulshæmning m.v.)

Form
Kurset tilrettelægges som en blanding af teori og praktiske øvelser.

Der vil efter kursets afslutning være mulighed for at fortsætte i enten individuel eller gruppesupervision hos samme underviser.

Målgruppe
Kurset er primært for psykologer og psykoterapeuter, der arbejder med personale til og med borgere med funktionsnedsættelse. Der udstedes kursusbevis på 12 timer. Kurset godkendes ved fremmøde på minimum 90%.

Underviser(e)
Christina Gundgaard Pedersen, psykologisk konsulent, VISS
E: christina.gundgaard.pedersen@skanderborg.dk

Christina Gundgaard Pedersen er autoriseret psykolog, specialist i sundhedspsykologi/klinisk psykologi, ph.d., og har en 3½-årig efteruddannelse i psykodynamisk/somatisk orienteret terapi.

 

Fakta

VISS, Landsyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg

14.–15. december 2021 • kl. 9.00-16.00

Pris kr. 3.100,- Tilmeldingsfrist: 9. november 2021

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS, viss@skanderborg.dk, tlf. 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Vær den første til at evaluere dette kursus!

comments powered by Disqus