Udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik

- tilpas pædagogik til udviklingsniveau og akutte reaktioner

På dette kursus får du en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Kurset henvender sig primært til pædagoger, som i hverdagen arbejder med mennesker udsat for eksempelvis traumer, omsorgssvigt eller med udviklingshæmning.

Hvad har betydning for menneskets udvikling og evne til at regulere følelser? Hvilken rolle spiller den pædagogiske relation? Og hvordan kan man bruge og passe på sig selv i det pædagogiske arbejde?

På kurset vil du blive introduceret til, hvordan du kan skræddersy og tilpasse den pædagogiske indsats til det enkelte menneskes udviklingsniveau og reaktioner på sine omstændigheder.

Mål
Målet med kurset er, at deltageren kan anvende en såkaldt udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik, hvor tilgang og samspil med borgeren tilpasses borgerens udviklingsalder og tilpasningsreaktioner.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Forstå hjernens udvikling og dennes betydning for borgerens behov i det pædagogiske samspil

  • Bruge konkrete pædagogiske redskaber ud fra en udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogisk forståelse i egen hverdagspraksis

  • Kunne passe på sig selv samt regulere sit eget fagprofessionelle nervesystem i relation til borgeren

Indhold
Med afsæt i viden om hjernens biologi og udvikling anbefales konkrete pædagogiske redskaber til understøttelse af den enkelte borgers behov for:

  1. Etablering af en tryg relation (faktorer med betydning for relationskompetence, herunder også fagpersonens egenomsorg og selvregulering)

  2. Tilstandsregulering (faktorer med betydning for arousalregulering)

  3. Somatosensorisk integration (faktorer med betydning for sanseintegration, fx sansediæt)

  4. Socioemotionelle færdigheder (faktorer med betydning for følelsesmæssige kompetencer)

  5. Refleksive færdigheder (faktorer med betydning for mentaliseringsfærdigheder, impulshæmning mv.)

Form
Kurset veksler mellem teori, eksempler og praktiske øvelser.

Målgruppe
Kurset er for dig, som i hverdagen arbejder med mennesker udsat for traumer, omsorgssvigt eller med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fx i form af udviklingshæmning.

Underviser(e)
Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

Christina Gundgaard Pedersen, cand. psych. aut., specialist i sundhedspsykologi/klinisk psykologi, ph.d., psykologisk konsulent, VISS
E: christina.gundgaard.pedersen@skanderborg.dk

Fakta

Skanderborg

16.–17. november 2021 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 3.100,- Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2021

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS, viss@skanderborg.dk, tlf. 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

”Christina og Birte underviser engageret på et højt fagligt niveau, og de supplerer hinanden glimrende i et koncentreret forløb krydret med mange praksis-eksempler. Man går fra kurset med en oplevelse af, at der virkelig er 'fyldt på' den faglige rygsæk.” (Martin Borbye, pædagogisk leder, Stensagerskolen, 2019)

comments powered by Disqus