Udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik

På dette kursus får du en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik for mennesker med funktionsnedsættelser. Du vil lære om, hvilke konkrete faktorer der har betydning for evnen til at kunne regulere følelser med særligt fokus på betydningen af den pædagogiske relation. Du vil introduceres for, hvordan den pædagogiske indsats kan tilpasses den enkelte borgers tilpasningsreaktioner (reaktioner på borgerens omstændigheder) og udviklingsalder (frem for kronologisk alder).

Formål

Formålet med kurset er, at give dig en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik for mennesker med funktionsnedsættelser.

Mål

Målet med kurset er, at deltageren kan anvende en udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik, hvor tilgang og samspil med borgeren tilpasses borgerens udviklingsalder og tilpasningsreaktioner.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  1. Forstå hjernens udvikling og dennes betydning for borgerens behov i det pædagogiske samspil

  2. Bruge konkrete pædagogiske redskaber ud fra en udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogisk forståelse i egen hverdagspraksis

  3. Kunne passe på sig selv samt regulere sit eget fagprofessionelle nervesystem i relation til borgeren

Indhold

Med afsæt i viden om hjernens biologi og udvikling anbefales konkrete pædagogiske redskaber til understøttelse af den enkelte borgers behov for:

  1. Etablering af en tryg relation (faktorer med betydning for relationskompetence, herunder også fagpersonens egenomsorg og selvregulering)

  2. Tilstandsregulering (faktorer med betydning for arousalregulering)

  3. Somatosensorisk integration (faktorer med betydning for sanseintegration, fx sansediæt)

  4. Socioemotionelle færdigheder (faktorer med betydning for følelsesmæssige kompetencer)

  5. Refleksive færdigheder (faktorer med betydning for mentaliseringsfærdigheder, impulshæmning mv.)

Målgruppe

Kurset er for dig, som i hverdagen arbejder med mennesker udsat for traumer, omsorgssvigt eller med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fx i form af udviklingshæmning.

Form

Kurset tilrettelægges som en blanding af teori og praksis.

Underviser(e)

Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk
Christina Gundgaard Pedersen, cand. psych. aut., specialist i sundhedspsykologi/klinisk psykologi, ph.d., psykologisk konsulent, VISS
E: christina.gundgaard.pedersen@skanderborg.dk

Fakta

Skanderborg

10.–11. november 2020 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 3.100,- Tilmeldingsfrist: 6. oktober 2020

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS, viss@skanderborg.dk, tlf. 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

”Christina og Birte underviser engageret på et højt fagligt niveau, og de supplerer hinanden glimrende i et koncentreret forløb krydret med mange praksis-eksempler. Man går fra kurset med en oplevelse af, at der virkelig er 'fyldt på' den faglige rygsæk.” (Martin Borbye, pædagogisk leder, Stensagerskolen, 2019)

comments powered by Disqus