TEMADAG: Intensive Interaction

Udvikling og kommunikation gennem glæde og nærvær ved Psykolog Ditte Rose Andersen
- en naturalistisk tilgang, der hjælper til at udvikle kommunikationen.

På temadagen fortæller Ditte Rose med ord og levende billeder om Intensive Interactions formål, baggrund, den udvikling, den skaber, og om de principper og teknikker, der udgør arbejdet med Intensive Interaction.

Klik for at åbne og se video

Indhold

Tema: Intensive Interaction

Intensive Interaction er en naturalistisk tilgang, der hjælper til at udvikle kommunikationen.  Tilgangen hjælper bl.a. personen til at kunne tage del i delte aktiviteter, indgå i lege/dialoger (med og uden ord), have fælles opmærksomhed, bruge blikkontakt, ansigtsudtryk, dele humor og glæde m.v. Intensive Interaction kan bruges af både fagfolk og forældre/pårørende.

På temadagen fortæller Ditte Tose med ord og levende billeder om Intensive Interactions formål, baggrund, den udvikling, den skaber, og om de principper og teknikker, der udgør arbejdet med Intensive Interaction.

Temadagen er for dig

Som arbejder med børn, unge eller voksne  med nedsat fysisk eller psykisk funkionsevne. 

Form

Dagen vil primært bestå i oplæg fra Ditte Rose.

Oplægsholder

Ditte Rose Andersen er autoriseret psykolog (cand. psych. aut.), og hendes speciale som psykolog er autismespektrumtilstande, handicap og kommunikation. Ud over hendes private terapi- og supervisionspraksis og driften af Intensive Interaction Danmark, er Ditte fastansat som psykolog på en døgninstitution for udviklingshæmmede, autistiske børn. Her har hun behandlingsmæssigt ansvar for børnene, og hun uddanner og træner personalet omkring børnene. Besøg hjemmesiden www.ditterose.dk for mere information.

Litteratur

Andersen, Ditte Rose: intensiveinteraction.dk/ressourcer/ ​

Fakta

Landsbyen Sølund, Kantinebygningen, Sølundsvej 3, 8660 Skanderborg

23. oktober 2020 kl. 8.30 -16.00

Pris 1.600,- kr. pr. person, inkl. fuld forplejning Tilmeldingsfrist: 18. september 2020

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS, viss@skanderborg.dk, tlf. 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

comments powered by Disqus