Tegn-Til-Tale - Begynder - Skanderborg

På dette kursus får du en indføring i Tegn-Til-Tale i et neuropædagogisk perspektiv.

Tegn-Til-Tale (TTT) handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er let genkendelige og forstås af de fleste, men størstedelen af tegnene skal alligevel læres.

Ved brug af Tegn-Til-Tale som kommunikationsstøtte til borgere med kommunikationsvanskeligheder understøttes betydningen af ord med tegn, hvormed vi understreger kernen i informationen.

Arbejder du med borgere med nedsat sprogforståelse, hukommelsesvanskeligheder eller andre afkodningsmæssige udfordringer, giver det øget livskvalitet for borgeren at støtte kommunikationen med visuelle elementer fra Tegn-Til-Tale.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne efterfølgende kan anvende Tegn-Til-Tale på et grundlæggende niveau og dermed være medskaber af et kommunikationsmiljø i pædagogiske dag- og døgntilbud, hvor det talte sprog understøttes af tegn.

For at opfylde dette mål skal deltageren i løbet af kurset tilegne sig følgende kvalifikationer:

a) viden om:

  • Tegn-Til-Tale som kommunikationshjælpemiddel

  • Kropssprog, naturlige tegn og vedtagne tegn

  • Kommunikation som totalkommunikation

  • Kommunikationens betydning for læring og udvikling

b) færdigheder i at:

  • Anvende Tegn-Til-Tale på et grundlæggende niveau

  • Koble Tegn-Til-Tale til det talte sprog 

  • Aflæse Tegn-Til-Tale

  • Turde praktisere Tegn-Til-Tale

Indhold
Du vil blive introduceret til Tegn-Til-Tale i et neuropædagogisk perspektiv med udgangspunkt i den teoretiske baggrund for Tegn-Til-Tale og de forskellige kategorier af tegn (fx naturlige tegn, ’gøre lige som’ tegn, påpegende tegn, karakteristika tegn), ligesom du vil få en indføring i pantomime, kropssprog, mimik og gestus. Du vil løbende få eksempler på Tegn-Til-Tale anvendt i hverdagen samt øvelser, hvor du træner Tegn-Til-Tale.

Form
Vi kommunikerer også med kroppen, og vi har alle erfaringer med nonverbal kommunikation. Det er derfor forholdsvis let at arbejde videre med disse erfaringer og supplere med viden om naturlige tegn og vedtagne tegn. Undervisningen understøttes med praktiske eksempler og simple øvelser på, hvordan Tegn-Til-Tale kan anvendes i pædagogisk praksis. Der arbejdes med makkerpar og i små øvegrupper, når tegn øves og læres. Der kræves ingen forkundskaber i Tegn-Til-Tale.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker at komme i gang med med at bruge Tegn-Til-Tale .

Underviser
Lotte Avnby, Specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lotte.avnby@skanderborg.dk

Litteratur
Undervisningsmateriale udleveres ved start af kurset.

Fakta

Skanderborg

Dato 7. maj 2019 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 1.550,- Tilmeldingsfrist 02-04-2019

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

comments powered by Disqus