Tegn-Til-Tale - Øvede

På dette kursus bygger du videre på de færdigheder, du allerede har i brugen af Tegn-Til-Tale. Denne viderebygning foregår i et neuropædagogisk perspektiv.

Tegn-Til-Tale (TTT) handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er let genkendelige og forstås af de fleste, men størstedelen af tegnene skal alligevel læres.

Ved brug af Tegn-Til-Tale som kommunikationsstøtte til borgere med kommunikationsvanskeligheder understøttes betydningen af ord med tegn, hvormed vi understreger kernen i informationen.

Arbejder du med borgere med nedsat sprogforståelse, hukommelsesvanskeligheder eller andre afkodningsmæssige udfordringer, giver en udvidet og mere præcis brug af Tegn-Til-Tale klarere kommunikation og mere nuanceret samvær – og dermed øget livskvalitet for borgeren.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne efterfølgende kan anvende Tegn-Til-Tale på et lidt højere niveau og dermed fortsætte som medskaber, igangsætter og udvikler af et kommunikationsmiljø i pædagogiske dag- og døgntilbud, hvor det talte sprog understøttes af tegn.

For at opfylde dette mål skal deltageren i løbet af kurset tilegne sig følgende kvalifikationer:

a) viden om:

  • Tegn-Til-Tale i relation til betydningsbærende ord

  • Kropssprog, naturlige tegn og vedtagne tegn

  • Tegn-Til-Tale i relation til hverdagssprog og praksis

  • Kommunikationens betydning for læring og udvikling

b) færdigheder i at:

  • Anvende Tegn-Til-Tale på et mere avanceret niveau

  • Aflæse Tegn-Til-Tale

  • Observere borgerens forudsætninger for brug af Tegn-Til-Tale

  • Tilpasse Tegn-Til-Tale til borgerens forudsætninger

Indhold

Du vil få forudsætninger for at blive mere præcis og bevidst om dit Tegn-Til-Tale, øge ordforrådet og få idéer til, hvordan Tegn-Til-Tale kan implementeres i højere grad. Du lærer tegn for hverdagsbegreber som fx naturen, tid, årstid, aktiviteter, følelser etc.

Form
Der tages udgangspunkt i den konkrete hverdag, og underviseren former undervisningen med afsæt i deltagernes forudsætninger og ønsker, der dels er meddelt forinden, og dels måtte opstå i løbet af dagen.

Ved tilmelding bedes du kort beskrive, hvordan du bruger Tegn-Til-Tale i dit arbejde, hvad du forventer at lære mere om, samt hvorvidt der er borgere, det er relevant for på din arbejdsplads.

I undervisningen indgår praktiske eksempler.

Målgruppe
Kurset er for dig, som kan de basale Tegn-Til-Tale tegn, men som ofte kommer til kort med tegn eller ikke synes, dit ordforråd naturligt udvides. Du har fx været på Tegn-Til-Tale begynderkursus eller tilsvarende.

Underviser
Birte Norlyk, Specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

Litteratur
Undervisningsmateriale udleveres ved start af kurset.

Fakta

Skanderborg

Dato 12. november 2019 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 1.580,- Tilmeldingsfrist 08-10- 2019

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

comments powered by Disqus