Sanseintegration

Hvad skal der til, for at du som fagprofessionel kan skabe øget livskvalitet gennem sanseintegration hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse? Hvordan kan du bevidst udnytte sanseintegration til at ændre en borgers adfærd og regulere arousal?

Hvad får du med dig fra modulet?
På dette modul får du en grundlæggende introduktion til sanseintegration. Du får indblik i, hvordan hjernen bearbejder og integrerer sanseindtryk. Hvis hjernen ikke er god til dette, er den almindeligvis heller ikke god til at styre adfærd. Du bliver i stand til at identificere mulige sansemæssige udfordringer og planlægge målrettede sansestimulerende tiltag til gavn for det enkelte menneskes trivsel.

Desuden indeholder modulet praksiseksempler og praktiske øvelser, som kan give dig indblik i, hvordan problemer med sansebearbejdning kan opleves, observeres og håndteres i praksis. Du bliver i stand til at planlægge og udføre forskellige sansestimulerende tiltag.

Praksisfortælling - Kender du det?
Erik har gennem flere år haft en adfærd, som personalegruppen har undret sig over. Han taler meget højt, banker på væggene og skifter tøj hele tiden. Personalet har lagt mærke til, at han ikke kan lade skrald fra skraldespanden være i fred. Derfor har de af flere omgange forsøgt at fjerne papirkurve og skraldeposer, så Erik ikke kan komme til dem. Nu er Erik begyndt at rykke papir i stykker og putte det i toilettet. Det er både toiletpapir, printerpapir og reklamer. Personalet har svært ved at se, hvad der kan ligge til grund for adfærden.

På modulet vil du få redskaber til at forstå, hvilke sanseintegrationsudfordringer der kan være på spil for Erik.

Målgruppe
Modulet er for dig, som arbejder inden for det specialpædagogiske område og arbejder med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne).

Modulet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens.

Mål og færdigheder
Målet med modulet er at give dig grundlæggende forståelse for sanseintegration samt viden om sansesystemet og dets betydning for adfærd og funktionsevne. Denne viden er grundlaget for identificering og udredning af sansemæssige forstyrrelser, så du efterfølgende kan identificere og analysere pædagogiske udfordringer ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. adfærd vedrørende sanseintegrationsvanskeligheder. Målet er også at give dig inspiration til sansestimulerende tiltag og metoder, der understøtter sanseintegrationen.

Du får færdigheder i at:

 • Anvende og redegøre for generel teori om sanserne og deres samspil

 • Forstå sammenhængen mellem sansning og perception samt betydningen for individuel perception

 • Observere og danne hypoteser om sansemæssige vanskeligheder og arousal-regulering hos borgeren

 • Kunne se miljøets og relationens betydning for sensoriske reaktioner

 • Benytte redskaber til udredning for sansebearbejdningsvanskeligheder

 • Planlægge, udvikle og gennemføre sansemotoriske aktiviteter for specifikke målgrupper

Indhold
Følgende emner behandles på modulet:

 • Integrativ neuropædagogik

 • Sansemotorik og sansernes udvikling og funktion

 • Regulering af arousal

 • Naturen som sansestimuli

 • Introduktion til sansebearbejdningsskemaer

 • Konkrete sensoriske værktøjer og strategier

Form
Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og eksempler.

Underviser(e)
Specialpædagogisk eller psykologisk konsulent i VISS
E: viss@skanderborg.dk
____________________________________________________________________

Fakta

Skanderborg

8.-9. marts 2023 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 3.600,- Tilmeldingsfrist 01-02-2023

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

"God teori og formidling af denne. Dejligt med vekslen mellem praksis og teori, det er meget konkret og nemt at have fokus på i det daglige arbejde." (Pia Søndergaard Lybech, 2017)

"Det gav så meget mening i arbejdet med voksne med udviklingshandicap: Hvorfor de nogle gange gør noget uhensigtsmæssigt, og hvor lidt man skal gøre for at ændre det. Tak for et godt kursus!" (Kit Kjær Andersen, 2017)

comments powered by Disqus