Ritualiserede kommunikative samspil - ny titel!

Kurset ”Musik som meningsfulde fællesskaber” bliver i 2020 til ”Ritualiserede kommunikative samspil”.

Kurset har stort set det samme indhold, men det er blevet strammet op med en aktivitetsoversigt og nogle nye begreber, bl.a. ritualiserede kommunikative samspil.

Det nye er også, at der vil være en tydeligere overordnet struktur på kursets indhold og på de aktiviteter, der præsenteres, og at hver aktivitet uddybes med en snak om, hvad der specifikt kan iagttages og trænes.

 

På dette nye kursus får du indsigt i non-verbale kommunikationsformer til brug i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse og indføres i en bred vifte af aktiviteter, som er enkle at gå til.

At kommunikere betyder, at dele noget med hinanden. For vores eget vedkommende er det nok samtalen, som vi umiddelbart opfatter som den væsentligste udveksling mellem os. Men hvad og hvordan deler vi med mennesker med nedsat funktionsevne, som har begrænset eller ikke noget talesprog?

At dele kan foregå på mange forskellige måder. Små samspil omkring det, der er muligt i en given situation, kan åbne op for nye måder at forstå sit arbejde på: Hvert lille mødeøjeblik har betydning, og jo mere vi giver det opmærksomhed og tillægger det værdi, jo dybere bliver vores forståelse af, hvad der skaber den gode relation.

Mål

Målet med kurset er, at deltagerne, gennem forskellige aktiviteter med afspænding, bevægelse og leg, tilegner sig større viden om non-verbale kommunikationsformer.

Deltagerne får inspiration til i hverdagen at lave målrettede samspil med en eller flere brugere.

Analyse af delelementer i de enkelte aktiviteter skærper deltagernes iagttagelser af neuropædagogiske og sansemæssige temaer m.m.

Deltagerne får en større forståelse af at bruge musik som et pædagogisk redskab, fx indspillet musik.

For at opfylde dette mål skal deltageren i løbet af kurset tilegne sig følgende kvalifikationer:

a) viden om:

 • Vores personlige ressourcer, som afgørende faktorer for at kunne skabe udviklende samspil med brugerne

 • Brugernes behov for at opleve tryghed og mening i de sammenhænge, de befinder sig i

 • Kommunikative samspil gennem berøring, fælles bevægelser, leg m.m.

 • Musik som redskab til at regulere følelser

 • Musik som læringsprocesser

b) færdigheder i:

 • Opbygning af forløb med enkle aktiviteter, som tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger

 • Skabelse af nye former for samspil, fx med fokus på, at brugerne indbyrdes får kontakt med hinanden

 • Udvælgelse og brug af indspillet musik i diverse genrer, som ramme om og understøttelse af aktiviteter

 • Brug af sig selv som igangsætter og stemningsskaber

Indhold

På dette kursus får du en indføring i en bred vifte af aktiviteter, som er enkle at gå til. Aktiviteterne er inddelt i 6 kategorier, og vi vil afprøve og drøfte det kommunikative indhold i de 6 former for samvær.

Ritualiserede kommunikative samspil er et begreb, som vil blive uddybet på kurset

Vi vil afprøve forskellige typer af enkle aktiviteter, som er lige til at tage med hjem og bruge. CD-musik i forskellige genrer, børnesange med nye tekster, rim og remser understøtter hver enkelt aktivitet.

Der bruges mange forskellige redskaber og småinstrumenter, som tjener det formål at gøre hver aktivitet konkret for vores brugere. Det er fx skumplader, tørklæder, hularinge, dansesnor m.m.

Vi skal også afprøve afspænding med sanseredskaber, tilpasset denne brugergruppe.

Kurset tager udgangspunkt i Gentle Teaching, hvor det kærlige fællesskab er i fokus.

Enkelthed er nøgleordet i dette kursus! 

FormKurset veksler mellem praksis og lidt teori. Deltagerne får mulighed for at udveksle idéer og erfaringer og at få feedback på disse. Teorien om De 5 Kontaktniveauer, som er et let anvendeligt redskab til at indkredse de tidlige kommunikative udviklingstrin mellem 0-2 år, vil blive introduceret, gennemgået og afprøvet i praksis.

Målgruppe

Kurset er for dig, som arbejder med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og som har lyst til at bruge musik og leg mere aktivt i arbejdet. Det er ikke nødvendigt at have musikalske forudsætninger. Det vigtigste er lysten til at bruge sig selv på legende måder og ønsket om at kalde glæden og ressourcerne frem i den enkelte person.

Underviser
Anne Steen, musikterapeut, Landsbyen Sølund
E: anne.steen@skanderborg.dk 

Anne Steen har siden 1987 har været ansat i Landsbyen Sølund og sideløbende arbejdet med 0-6 årige hjemmeboende børn med vidtgående funktionsnedsættelser. Derudover holder Anne Steen kurser, oplæg ved konferencer og er underviser på Sommerskolen m.m.

Litteratur

 • Fredens, Kjeld: Læring med kroppen forrest

 • Fredens, Kjeld: Mennesket i hjernen

 • Hart, Susan: Inklusion, leg og empati

 • Møller, Anne Steen: De 5 Kontaktniveauer

 • Perry, Bruce D: Drengen der voksede op som hund

 • Tolle, Eckhart: Stilhedens budskab og Nuets kraft

Undervisningsmateriale udleveres ved start af kurset.

Fakta

Skanderborg

Dato 16. april 2020 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 1.580,- Tilmeldingsfrist 12-03-2020

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

"Der var direkte anvendelig teori og praksisøvelser, der var lige til at tage med hjem og bare gå i gang med ... dejligt selv at afprøve og øve sig ... som modtager. Musik som meningsfuldt fælleskab ... gav for mig meget MERE mening ... især efter sådan en dag på Sølund med Anne Steen !! Fedt! "
Heidi Madsen, socialpædagog på døgninstitutionen Siriusparken Nykøbing Sj, med stor interesse i MUSIK og fælleskaber

 

"Alt var godt, også inspiration fra øvrige kursister."
Merete Rahbek, institutionen Rosenholm, Herning

comments powered by Disqus