Livshistorier og udviklingshæmning

På dette kursus får du mulighed for at blive fortrolig med nogle af de metoder og værktøjer, du kan bruge for at arbejde aktivt med livshistorier som et pædagogisk redskab i forhold til fx borgere med kommunikations- og hukommelsesvanskeligheder.

 

Vi har alle en livshistorie, det er vores essens, vores identitet og vores livsnerve. Livshistoriefortælling handler om at finde sin egen stemme og blive ejer af egen historie og dermed eget liv. Livshistorier kan bidrage til en øget selvforståelse, bevidsthed og sansning af, hvem er jeg. Derudover beriger borgernes livshistorier også organisationer, personaler, pårørende og frivillige, der netop via livsfortællingerne kan opnår samme øgede indsigt i og forståelse af borgeren, og dermed måske forandre forståelse for borgeren og af borgerens adfærd?

 

For dig, der arbejder med mennesker med nedsat funktionsevne, ældre, personer med demens eller hjerneskade, er arbejdet med borgernes livshistorier vitalt. Ved at rette fokus på livshistorier sættes vitaliserende og berigende processer i gang.

Mål

Målet med kurset er, at deltagerne efterfølgende kan tilrettelægge og implementere en pædagogisk analyse og intervention på baggrund af borgerens individuelle livshistorie og forudsætninger.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

 • arbejde struktureret med livshistorier sammen med borgere, og evt. pårørende og kolleger

 • indsamle, nedskrive og bearbejde informationer

 • finde de rette metoder til at integrere livshistorier i forhold til borgere og evt. pårørende

 • bruge livshistorien målrettet som et pædagogisk redskab i en socialpædagogisk praksis

 • se udfordrende adfærd som invitation til pædagogisk intervention

Indhold

Deltageren vil få en introduktion til de metoder og værktøjer, som skal bruges for målrettet at arbejde med livshistorien som et pædagogisk redskab. Med de rette metoder og værktøjer til såvel at udarbejde som anvende ”livshistorien” kan pædagogen styrke identiteten hos borgeren, så den fastholdes i længere tid og øger livskvaliteten.

Livshistorien kan som redskab støtte eksterne samarbejdspartnere, som borgerens pårørende samt eventuelle frivillige i at skabe endnu mere kvalitet i relationen til borgeren. Livshistorierne bidrager endelig til, at borgere med svækket hukommelse og7eller kommunikation fortsat kan blive set som den, de er, når fx personaler rejser og nye kommer til, når borgerne flytter eller oplever, at deres hjem invaderes af en masse fremmede mennesker.

Følgende emner behandles på kurset:

 • Hvad er ”livshistorie”?

 • Livshistorie og udviklingshæmning

 • Livshistoriefortællingens funktion og betydning i det pædagogiske arbejde

 • Præsentation af forskellige tilgange til at arbejde med livshistorie: Auditivt, visuelt, taktilt

 • Redskaber til indsamling og nedskrivning af borgeres livshistorier

 • Metoder til struktureret arbejde med at integrere livshistorier i forhold til borgere, pårørende og kolleger  

 • Pædagogens rolle i arbejdet med livshistorie

Form

Vekslen mellem teori, diskussion og arbejde med cases, som tager udgangspunkt i din daglige praksis.

Målgruppe

Kurset er for dig, som arbejder med borgere med udviklingshæmning, kommunikations- og hukommelsesvanskeligheder, ældre, personer med demens eller en hjerneskade,

Underviser(e)

Birte Norlyk, Specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

Fakta

Skanderborg

5. november 2019 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 1.580,- Tilmeldingsfrist 1. oktober 2019

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Nyt kursus! Tilmeld dig, og få del i ny viden!

comments powered by Disqus