Gentle Teaching i et dansk perspektiv

Minikonferencen 2019 sætter fokus på Gentle Teaching i et dansk perspektiv. Gentle Teaching kan beskrives som en hjerteorienteret relationspædagogik, hvor pædagogen bruger sig selv som et redskab. Spørgsmålet er, hvordan man som fagperson i det pædagogiske felt - i forhold til mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne - kan arbejde med Gentle Teaching i et neuropædagogisk perspektiv? 

Velkommen til Minikonference 2019 med temaet: 

Gentle Teaching i et dansk perspektiv 

- relationens betydning for omsorgen over for mennesker med demens og andre funktionsnedsættelser 

Konferencen afholdes den 20. marts 2019 i Landsbyen Sølund, Skanderborg.

Konferencen, der har fokus på Gentle Teaching (GT) i et dansk perspektiv, er planlagt i et samarbejde mellem Bo- og aktivitetstilbuddet Sødisbakke, Region Nord, Mariagerfjord Kommune, og Bo- og aktivitetstilbuddet Landsbyen Sølund, Skanderborg Kommune.

Hvad er Gentle Teaching - og hvilket betydning har Gentle Teaching for mødet mellem mennesker?
Begrebet Gentle Teaching blev første gang beskrevet i 1985 af John McGee, som var professor i psykologi. At være personligt nærværende i det pædagogiske arbejde har igennem tiderne undergået stor udvikling og skabt megen debat.

Gentle Teaching beskrives som en hjerteorienteret relationspædagogik, hvor den professionelle sundhedsfaglige eller pædagogiske medarbejder bruger sig selv som et redskab. Gentle er det nænsomme, blide og forsigtige, vi finder frem i os selv, imens teaching er den læring, som vi nænsomt forsøger at give videre til et andet menneske via spejling i relationen.

Gentle Teaching handler således om relationen imellem mennesker. Det er en filosofi mere end en metode med fokus på den underliggende tilgang til det at være sammen borger og sundhedsfagligt eller pædagogisk personale imellem. Selvom der i dag findes megen forskning, der understøtter betydningen af relationskompetence i omsorgsfagene, kunne der med fordel forskes endnu mere i området. Har relationskompetencerne fx en positiv effekt på antallet af magtanvendelser eller på behovet for medicin?

Konferencen formål
Med konferencen vil vi sætte fokus på de værdier, der ligger til grund for den danske velfærdsstatsmodel og særligt sætte fokus på omsorgsfagene. Ledelseskommissionen peger bl.a. på, at borgeren skal sættes i centrum, og orienteringen mod borgeren skal være så stærk, at medarbejderne udlever det i den daglige praksis.

Skanderborg Kommunes byråd har netop vedtaget en ny vision for kommunens arbejde, der heder Mennesker møder mennesker – en vision, der sætter fokus på det mellemmenneskelige møde. Det handler således om den daglige relation mellem medarbejderne og de borgerne, der modtager omsorg pga. demens eller anden funktionsnedsættelse.

Målet med konferencen
Vi ønsker at give inspiration til at arbejde med Gentle Teaching filosofien i en dansk kontekst:

  • til fagpersoner, der har erfaring med at koble teori og praksis, og

  • til fagpersoner, der endnu ikke har denne erfaring 

Målgrupper
Konferencen er målrettet fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens og andre funktionsnedsættelser.

Program
Konferencen vil bestå af et kort indledende oplæg i plenum, hvor den teoretiske baggrund for Gentle Teaching præsenteres, derudover vil der være to hovedoplæg i plenum samt to sektioner med ni workshops/eksklusive oplæg, som konferencedeltagerne tilmelder sig i prioriteret orden.

Se programmet her 

Hovedoplæg, workshops og eksklusive oplæg
Konferencens første hovedoplægsholder er May Bjerre Eiby, sygeplejerske og leder af Dagmarsminde, som vil sætte GT i relation til omsorgsarbejdet på demensområdet; den anden hovedoplægsholder er Christina Gundgaard Pedersen, psykolog, specialist i sundhedspsykologi og psykologisk konsulent i Landsbyen Sølund, som vil se på Gentle Teaching i et udviklingsbaseret og neuroaffektivt perspektiv.

Derudover vil der være ni workshops/eksklusive oplæg, som du kan vælge imellem. Følg udviklingen på hjemmesiden, så du er opdateret.

Se alle oplægsholdere her.

Hent konferencefolder her.

_____________________

Fakta

Skanderborg

20. marts 2019

Tilmelding er ikke længere mulig!

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Det bliver et brag af en konference, med mange spændende oplæg med fagligt dygtige oplægsholdere, god tid til faglig refleksion med kolleger og dejlig mad.

comments powered by Disqus