Jeg-støttende samtaler - Hvidovre

På dette kursus får du indsigt i brugen af jeg-støttende samtaler som en metode til understøttelse af borgeren i at finde egne ressourcer, komme i kontakt med og håndtere egne følelser og få øget selvforståelse. Mange borgere har nemlig behov for støtte til dette.

I den jeg-støttende samtale er det også nødvendigt, at du arbejder med din egen kommunikation og personlighed, så du kan levere høj faglighed under en jeg-støttende samtale eller i nærvær med borgeren. Der vil således være lige så meget fokus på, hvordan du tackler dine egne som borgerens udfordringer.

Vil du udvikle dig selv og din faglighed – og tør du – så er dette kursus lige noget for dig!

Mål

Målet med kurset er, at deltagerne efterfølgende har opnået kompetencer i at arbejde med en jeg-støttende tilgang og jeg-støttende samtaler i forhold til borgeren.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Hjælpe borgeren med at få kendskab til sig selv samt rumme og komme i kontakt med egne følelser

  • Støtte borgeren til at identificere og håndtere egne følelser

  • Støtte borgeren i at sætte ord på følelser, stemning og kropssprog

  • Kommunikere med borgeren om følelser

  • Reflektere over egen rolle i samspillet

  • Arbejde med egen personlighed i forhold til at levere nærvær og professionel kommunikation

Indhold

Deltageren vil få en introduktion til principper i jeg-støttende samtaler som metode med fokus på at støtte borgeren i at finde egne ressourcer - herunder samtalemetoder og spørgeteknikker, der danner grundlag for jeg-støttende samtaler.

Følgende emner behandles på kurset:

  • Det teoretiske grundlag for jeg-støttende samtaler som metode, bl.a. relationspsykologiske tilgange
  • Definition og afgrænsning af metoden, herunder i forhold til borgeren
  • Træning af metoden i praksis

Form

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og gruppearbejde.

Målgruppe

Kurset er for dig, som arbejder inden for handicap- og psykiatriområdet, og som ønsker metoder til at støtte borgerens følelsesmæssige udvikling.

Underviser(e)

Marianne Dalsgaard, specialpædagogisk konsulent, VISS (Hvidovre og Skanderborg)
E: marianne.dalsgaard@skanderborg.dk

Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogisk konsulent, VISS (Skanderborg)
E: marianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk

Fakta

Hvidovre

Dato 13. marts 2018 • kl. 9.00-15.30

Pris kr. 1.780,- Tilmedingsfrist 06-02-2018

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Underviseren var dygtig til kommunikere!

comments powered by Disqus