Introduktion til Sanseintegration

På dette kursus får du indblik i, hvordan hjernen bearbejder og integrerer sanseindtryk, og hvordan vi observerer og forstår adfærdsmæssige indikationer på problemer med sansebearbejdning.

Kurset belyser sammenhænge mellem sansning og perception, den kognitive proces hvorved vi tolker og danner mening af sensoriske påvirkninger. Desuden indeholder kurset praksiseksempler og praktiske øvelser, som kan give dig indblik i, hvordan problemer med sansebearbejdning kan opleves, observeres og håndteres i praksis.

Endelig vil du blive introduceret til redskaber til udredning af sanseforstyrrelser.

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne viden om sansesystemet og dets betydning for adfærd og funktionsevne. Denne viden er grundlaget for identificering og udredning af sansemæssige forstyrrelser.

Målet er ligeledes at give deltagerne inspiration til forskellige sansestimulerende tiltag og metoder, der understøtter sanseintegrationen, herunder snoezelen.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Forstå sammenhængen mellem sansning og perception

  • Observere og danne hypoteser om sansemæssige vanskeligheder hos borgeren

  • Kunne se miljøets og relationens betydning for sensoriske reaktioner

  • Tolke borgerens non-verbale sansemæssige kommunikation

  • Benytte redskaber til udredning for sansebearbejdningsvanskeligheder

Indhold

Følgende emner behandles på kurset:

  • Sansernes udvikling og funktion samt betydning for menneskets udvikling og adfærd

  • Sansebearbejdningsvanskeligheder og betydningen heraf i hverdagen

  • Identifikation og udredning af sansemæssige forstyrrelser

  • Introduktion til sansebearbejdningsskemaer

  • Praksiseksempler på sansestimulerende aktiviteter, herunder snoezelen

Form

Kurset veksler mellem teori, praktiske øvelser og eksempler.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er pædagog, sosu-assistent eller lignende, og som arbejder med mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller demens.

Underviser(e)

Johanne Pontoppidan, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: johanne.pontoppidan@skanderborg.dk

Fakta

Skanderborg

11.-12. oktober 2022 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 3.100,- Tilmeldingsfrist 06-09-2022

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

"God teori og formidling af denne. Dejligt med vekslen mellem praksis og teori, det er meget konkret og nemt at have fokus på i det daglige arbejde." (Pia Søndergaard Lybech, 2017)

"Det gav så meget mening i arbejdet med voksne med udviklingshandicap: Hvorfor de nogle gange gør noget uhensigtsmæssigt, og hvor lidt man skal gøre for at ændre det. Tak for et godt kursus!" (Kit Kjær Andersen, 2017)

comments powered by Disqus