Introduktion til neuropædagogik - Skanderborg

På dette kursus får du en overordnet introduktion til neuropædagogik. Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der bl.a. bygger på kognitions- og neuropsykologi. Kognitionspsykologien belyser mentale processer som perception, hukommelse og opmærksomhedsstyrelse. Neuropsykologien undersøger det neurale grundlag for disse mentale eller kognitive processer.

Den neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Mål

Målet med kurset er, at deltageren får indsigt i den neuropædagogiske forståelsesramme i forhold til problemstillinger i praksis, herunder egen rolle i samspillet med borgeren, og efterfølgende får nye perspektiver på egen praksis, så det pædagogiske arbejde tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Forklare om hjernens opbygning og netværk

  • Argumentere for neuropædagogik som en relationel og kontekstuel forståelse af adfærd og mønstre

  • Begynde at bruge neuropædagogisk forståelse i egen hverdagspraksis

  • Arbejde med egne forudsætninger for læring i forandringsprocesser

Indhold

Med udgangspunkt i en ressourceorienteret, kontekstuel og relationel tilgang til neuropædagogik får deltageren en introduktion til neuropsykologi og mentale processer.

Følgende emner introduceres på kurset:

  • Den neuropædagogiske forståelsesramme

  • Hjernens anatomi, fysiologi og kemi

  • Hjernens udvikling, herunder samspillet mellem genetik og miljø

  • Neuropsykologi, funktionelle systemer og kognitive processer

  • Neuropædagogiske overvejelser i forbindelse med specialpædagogisk praksis

Form

Kurset veksler mellem teori og eksempler samt praktiske øvelser.

Målgruppe

Kurset er for dig, som i hverdagen arbejder med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fx i form af udviklingshæmning. Kurset kan blandt andet sikre et fælles pædagogisk afsæt ved at introducere neuropædagogik til medarbejdere, som er en del af en personalegruppe, hvor enkelte har taget en Efteruddannelse i neuropædagogik.

Underviser(e)

Birte Norlyk, Specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

Fakta

Skanderborg

1.-2. oktober 2019 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 3.050,- Tilmeldingsfrist 27-08-2019

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

"Jeg var i særlig grad glad for at stifte bekendtskab med mulige pædagogiske handlinger i forbindelse med neuropædagogik." (Susanne Swartz, 2017)

 

"En virkelig dygtig underviser, der i høj grad gjorde stoffet vedkommende for alle deltagere, trods det at vi var forskellige faggrupper." (Jette Andersen, 2017)

 

"Vi fik i høj grad mulighed for at relatere teorien til de personer, vi arbejder med i hverdagen." (Karin Johansen, 2017)

 

"God kombination af oplæg, snak med andre kursister og små youtube film, som gav lidt luft til hjernen :) Dejligt med så mange pauser. Vi var et lille hold på 8 deltagere, så der var god plads til, at alle kunne komme på banen, stille spørgsmål og komme med eksempler fra egen praksis. Meget relevant kursus!" (Helle, 2017)

 

"Vi kom vidt omkring emnet, og der er mange indfaldsvinkler, det er godt med denne nuancering." (Niels, 2017)

 

"Man får meget at vide om hjernen og gode konkrete eksempler, der er taget ud af hverdagen." (Lone, 2017)

comments powered by Disqus