Introduktion til integrativ neuropædagogik

På dette kursus får du en overordnet introduktion til nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer.

Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens.

Du introduceres kort til en lang række emner, som er knyttet til den kognitive pyramide samt neuroaffektiv udvikling, sanseintegration, og du får viden til at forstå borgerens situation.

Den integrative neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11).

Mål

Målet med kurset er, at deltageren får indsigt i den integrative neuropædagogiske forståelsesramme i forhold til problemstillinger i praksis, herunder egen rolle i samspillet med borgeren, og efterfølgende får nye perspektiver på egen praksis, så det pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra nye faglige forståelser.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Forklare om hjernens opbygning og netværk

  • Argumentere for integrativ neuropædagogik som en relationel og kontekstuel forståelse af adfærd og mønstre

  • Begynde at bruge integrativ neuropædagogisk forståelse i egen hverdagspraksis

  • Arbejde med egne forudsætninger for læring i forandringsprocesser

Indhold

Med udgangspunkt i en ressourceorienteret, kontekstuel og relationel tilgang til neuropædagogik får deltageren en introduktion til integrativ neuropædagogik.

Følgende emner introduceres på kurset:

  • Den integrative neuropædagogiske forståelsesramme

  • Hjernens udvikling, herunder samspillet mellem genetik og miljø

  • Neuropædagogiske overvejelser i forbindelse med specialpædagogisk praksis

Form

Kurset veksler mellem teori og eksempler samt praktiske øvelser.

Målgruppe

Kurset er for dig, som i hverdagen arbejder med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fx i form af udviklingshæmning. Kurset kan blandt andet sikre et fælles pædagogisk afsæt ved at introducere integrativ neuropædagogik til medarbejdere, som er en del af en personalegruppe, hvor enkelte har taget en Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik.

Underviser(e)

Sanne Skovdal Jørgensen, specialpædagogisk konsulent
E: sanne.skovdal.jorgensen@skanderborg.dk

Fakta

Skanderborg

07.-08. november 2022 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 3.100,- Tilmeldingsfrist 03-10-2022

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

"Gode konkrete eksempler på praksis, som jeg kan overføre til min egen praksis." (Helle Post - Hældagerskolen, Vejle, 2019)

 

"Jeg var i særlig grad glad for at stifte bekendtskab med mulige pædagogiske handlinger i forbindelse med neuropædagogik." (Susanne Swartz, 2017)

 

"En virkelig dygtig underviser, der i høj grad gjorde stoffet vedkommende for alle deltagere, trods det at vi var forskellige faggrupper." (Jette Andersen, 2017)

 

"Vi fik i høj grad mulighed for at relatere teorien til de personer, vi arbejder med i hverdagen." (Karin Johansen, 2017)

 

"God kombination af oplæg, snak med andre kursister og små youtube film, som gav lidt luft til hjernen :) Dejligt med så mange pauser. Vi var et lille hold på 8 deltagere, så der var god plads til, at alle kunne komme på banen, stille spørgsmål og komme med eksempler fra egen praksis. Meget relevant kursus!" (Helle, 2017)

 

"Vi kom vidt omkring emnet, og der er mange indfaldsvinkler, det er godt med denne nuancering." (Niels, 2017)

 

"Man får meget at vide om hjernen og gode konkrete eksempler, der er taget ud af hverdagen." (Lone, 2017)

comments powered by Disqus