Efteruddannelse i sanseintegration og snoezelen

Efteruddannelsen giver dig forudsætninger for at udrede borgerens sansebearbejdningsvanskeligheder og for målrettet at kunne iværksætte en sensorisk diæt, således at borgerens aktivitetsniveau og sansebearbejdning bedres. Indsatsen er målrettet det daglige miljø og dets aktiviteter samt brugen af snoezelhuse/-rum.

Indhold

Du får en efteruddannelse i sanseintegration og snoezelen, som vil give dig forudsætninger for at kunne tolke og dermed opnå forståelse for borgerens adfærd og reaktioner.

Du vil opnå kompetencer i at udrede borgerens sansebearbejdningsvanskeligheder og forudsætninger for målrettet kunne iværksætte en sensorisk diæt, således at borgerens aktivitetsniveau og sansebearbejdning bedres.

Du vil få en grundviden om sansernes udvikling og funktion og om snoezelprincipper. Samtidig vil du blive præsenteret for forskellige former for sansestimulerende tiltag. Gennem hele forløbet vil du opøve evnen til observation, systematik og pædagogisk planlægning af sensorisk diæt.

Indsatsen er målrettet det daglige miljø og dets aktiviteter samt brugen af snoezelhuse/-rum.

Form

Efteruddannelsen består af 4 moduler af to dages varighed. Der skal påregnes noget arbejde imellem modulerne.

Efteruddannelsen starter i uge 4 i 2019:

Modul 1: 23. - 24. januar

Modul 2: 6. - 7. februar

Modul 3: 6. - 7. marts

Modul 4: 10. - 11. april

Målgruppe

Efteruddannelsen er for dig, som arbejder med borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mere præcist er uddannelsen målrettet dig, der arbejder med borgere, som har lidt sværere funktionsnedsættelse, som fx udviklingshæmning eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Dine muligheder inden for andre arbejdsområder:

Arbejder du inden for andre områder, fx vuggestue, børnehave, folkeskolen, kriminalforsorgen, psykiatrien, demensområdet o.a., vil et forløb i sanseintegration kunne målrettes hertil, se Arbejdspladskurser.

Underviser(e)

Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent, VISS
birte.norlyk@skanderborg.dk
Lilli Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
lilli.hansen@skanderborg.dk
Søren Lytzau, fysioterapeut og vidensmedarbejder, VISS 
soren.lytzau@skanderborg.dk
Trine Lilliendahl Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
trine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk

Fakta

VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10 C, Skanderborg

Dato 23. januar 2019 • kl. 9.00-15.00

Pris Kr. 9.000,- Tilmeldingsfrist 19.12.2018

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Meget lærerigt, god undervisning, spændt på at bruge det, når jeg er færdig.

comments powered by Disqus