Efteruddannelse i sanseintegration

Efteruddannelsen giver dig forudsætninger for at udrede borgerens sansebearbejdningsvanskeligheder og for målrettet at kunne iværksætte en sensorisk diæt, således at borgerens aktivitetsniveau og sansebearbejdning bedres. Indsatsen er målrettet det daglige miljø og dets aktiviteter samt brugen af snoezelhuse/-rum.

Indhold

Du får en efteruddannelse i sanseintegration og snoezelen, som vil give dig forudsætninger for at kunne tolke og dermed opnå forståelse for borgerens adfærd og reaktioner.

Du vil opnå kompetencer i at udrede borgerens sansebearbejdningsvanskeligheder og forudsætninger for målrettet kunne iværksætte en sensorisk diæt, således at borgerens aktivitetsniveau og sansebearbejdning bedres.

Du vil få en grundviden om sansernes udvikling og funktion og om snoezelprincipper. Samtidig vil du blive præsenteret for forskellige former for sansestimulerende tiltag. Gennem hele forløbet vil du opøve evnen til observation, systematik og pædagogisk planlægning af sensorisk diæt.

Indsatsen er målrettet det daglige miljø og dets aktiviteter samt brugen af snoezelhuse/-rum.

Form

Efteruddannelse i sanseintegration består af 4 moduler af to dages varighed. Der skal påregnes noget arbejde imellem modulerne.

Efteruddannelsen starter i uge 19 i 2020:

Modul 1: 5. - 6. maj
Modul 2: 19. - 20. maj
Modul 3: 2. - 3. juni
Modul 4: 16. - 17. juni

Målgruppe

Efteruddannelsen er for dig, som arbejder med borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mere præcist er uddannelsen målrettet dig, der arbejder med borgere, som har lidt sværere funktionsnedsættelse, som fx udviklingshæmning eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Dine muligheder inden for andre arbejdsområder

Arbejder du inden for andre områder, fx vuggestue, børnehave, folkeskolen, kriminalforsorgen, psykiatrien, demensområdet o.a., vil et forløb i sanseintegration kunne målrettes hertil, se Arbejdspladskurser.

Underviser(e)

Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent, VISS - birte.norlyk@skanderborg.dk
Lilli Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS - lilli.hansen@skanderborg.dk
Søren Lytzau, fysioterapeut og udviklingskonsulent, VISS - soren.lytzau@skanderborg.dk
Trine Lilliendahl Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS - trine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk

Fakta

VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10 C, Skanderborg

Dato 5. maj til 17. juni 2020 • kl. 9.00-15.00

Pris Kr. 9.000,- Tilmeldingsfrist 29. marts 2020

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS, viss@skanderborg.dk, tlf. 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Super god energi. Levende og vedkommende undervisning. Masser af praksishistorier og "gøren". (Lotte Leer, 2019)

"Et godt koncept - god vekslen mellem teori og praksis, gode hjælpsomme og dygtige undervisere, godt med hjemmeopgaver og mulighed for at drøfte både i gruppe og enkeltvis, godt med rådgivning undervejs angående de enkelte borgere." (Renata, 2017)

"Meget lærerigt, god undervisning, spændt på at bruge det, når jeg er færdig."

comments powered by Disqus