Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsenteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse.

Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med fx psykiatri, erhvervet hjerneskade og demens.

Du introduceres til en lang række emner, som fx hyppigt forekommende diagnoser, sanseintegration, stresssårbarhed, kravtilpasning og konflikthåndtering, og du får på den måde en bred vifte af indgange til at forstå borgerens situation.

Du vil gennem uddannelsen arbejde med et projekt, hvor du tager udgangspunkt i en borger fra egen praksis. Der arbejdes løbende med projektet på uddannelsen, men du må forvente også at skulle bruge studietid mellem modulerne.

Formål

Formålet med Efteruddannelse i integrativ neupædagogik er, at kursisten får indsigt i, kan udrede og analysere komplekse problemstillinger samt tilrettelægge pædagogiske indsatser ud fra en integrativ neuropædagogisk tilgang. 

Mål

Målet er at opøve kursistens evne til at omsætte integrativ neuropædagogisk viden til pædagogisk praksis.

Dette opnås gennem en overordnet tværvidenskabelig bio-psyko-social forståelse, hvor evnen til systematik, analyse og hypotesedannelse opnås på baggrund af forskellige observations- og analyseredskaber.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af efteruddannelsen:

Færdigheder i at:

 • omsætte teoretisk viden om integrativ neuropædagogik til pædagogisk praksis

 • bruge forskellige observations- og analyseredskaber

 • udrede og analysere komplekse problemstillinger

 • tilrettelægge pædagogiske indsatser 

Indhold

Uddannelsen er opbygget i 5 moduler af 3 dages varighed samt 4 obligatoriske studiedage og en opsamlingsdag, dvs. 20 dage i alt:

MODUL 1

Mål

Målet for Modul 1 er at forstå grundlaget for integrativ neuropædagogik, og hvordan man arbejder med komplekse problemstillinger.

Indhold

Dag 1

 • Integrativ neuropædagogik (forståelse af vores tilgang)

  • neuropsykologi (kort præsentation af baggrunden for neuropædagogik)

 • Betydning af neuroaffektiv udvikling

 • Intro til hjernen (kort)

Dag 2

 • Intro til Udredning

 • Intro til DPU

 • Observationer

Dag 3

 • Udredning af kontekst

 • Læreprocesser: ZNU, borgerperspektiv, borgers forudsætninger, motivation,
  forudsætningsobservationer

 • Praksisfortællinger

 • Arbejde med problemstillinger

 • Arbejde med mål: hvilke effekter vil vi gerne se?

Studiedag

 • Udredning til Modul 2

 • Forudsætningsanalyse + DPU

 • SWOT-kontekstuddredning

MODUL 2

Mål

Målet for Modul 2 er at få indsigt i det kognitive hierarki og forståelse for mentale processer som udtryk for borgerens adfærd.

Indhold

Dag 1

 • Opsamling på Modul 1 studiedagen

 • Neuropsykologi: kognitiv hierarki

 • Arousal (arbejde med modulationsskema)

 • Sanserne (sansebearbejdningsskema)

 • Perception

Dag 2

 • Neuroaffektiv udvikling

Dag 3

 • Motorisk udvikling og udfordringer

 • Arbejde med sansemotorikskema

 • Leg og aktiv læring (Lilli Nielsen)

 • Sansestimulering, naturen, snoezelen

Studiedag

 • Modulation, sanser og sansemotorik - øvelser

MODUL 3

Mål

Målet for Modul 3 er at få indsigt i det kognitive hierarki og forståelse for mentale processer som udtryk for borgerens adfærd.

Indhold

Dag 1

 • Opsamling på Modul 2 studiedagen

 • Perception, bottom-up/top-down, central kohærens, pædagogisk neuroscreening

 • Sprog (merhandicap), kommunikationsskema, pædagogisk neuroscreening

 • Pædagogiske tilgange

Dag 2

 • Hukommelse og identitet: støttende tilgange, livshistorie

 • Eksekutive funktioner: opmærksomhed, kolde og varme

 • Pædagogiske tilgange, GT i forhold til borgeren

 • Neuropædagogisk screening

Dag 3

 • Socialkognition - ASF

 • Introduktion til socialhistorie

 • Pædagogiske tilgange

 • Neuropædagogisk screening

Studiedag

 • Udredningsmateriale

 • Neuroscreening (bearbejdet i forhold til nuværende)

 • Kommunikationsskema

MODUL 4

Mål

Målet med Modul 4 er at forstå stresssårbarhed i forhold til borgerens trivsel.

Indhold

Dag 1

 • Opsamling på Modul 3 studiedagen

 • Stresssårbarhed

 • Psykiatri, demens

Dag 2

 • Seksualitet

 • Sorg og tab

Dag 3

 • Konflikthåndtering

 • Stressprofil - introduktion

 • Planlægning af neoropædagogisk indsats

Studiedag

 • Arbejde med stressprofilen og seksualitetsskemaet og planlægning af neuropædagogisk indsats.

MODUL 5

Mål

Målet med Modul 5 er at forstå GT-kulturen og få indblik i implementering og dokumentation i forhold til neuropædagogens arbejde i praksis.

Indhold

Dag 1

 • Opsamling på Modul 4 studiedagen

 • Neuropædagogen i praksis

 • GT–kulturen

 • Implementering og dokumentation

Dag 2

Fremlæggelser af projekter

Dag 3

Fremlæggelser af projekter

Opsamlingsdag

___________________

Når du er tilmeldt, får du tilsendt litteraturanbefalinger forud for uddannelsens start. Du får udleveret en mappe med oplæggene fra uddannelsen samt links til litteratur. Der skal påregnes udgifter til køb af to til tre bøger. Der skal desuden beregnes i alt omkring 5 dages løbende studietid mellem modulerne.

Der er mulighed for gennem VISS at bestille en konsulent til at give en eller to dages introduktion til neuropædagogik på egen arbejdsplads.

Form

Undervisningen er tilrettelagt i 5 moduler med 4 tilhørende obligatoriske studiedage (uden underviser) placeret mellem hvert modul. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser, case-arbejde, diskussioner og filmklip. Forløbet afsluttes med et projektarbejde relateret til deltagernes praksis. Projektarbejdet fremlægges i plenum, hvor der gives gensidig feedback fra deltagere og undervisere. Forløbet rundes af med en opsamlingsdag.

Kursusbevis

Efter endt uddannelse modtager deltagerne et kursusbevis, såfremt uddannelsen er afsluttet med et projekt evt. i samarbejde med andre. Har man over 15 % / 3 dages fravær, vil dette blive meddelt til vedkommendes leder. Lederen vil derefter tage stilling til, om kursusbeviset skal udleveres med påtegning af de manglende undervisningstemaer. 

Målgruppe

Kurset er for dig, som primært arbejder med mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med fx psykiatri, erhvervet hjerneskade og demens.

Dine muligheder inden for andre arbejdsområder:

Hvis du arbejder inden for andre områder, fx vuggestue, børnehave, folkeskolen, kriminalforsorgen, psykiatrien, demensområdet o.a., vil efteruddannelsen kunne målrettes hertil, se Arbejdspladskurser.

Underviser(e)

Lilli Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lilli.hansen@skanderborg.dk

Anna Marie Langhoff Nielsen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: anna.marie.langhoff.nielsen@skanderborg.dk

Trine Lilliendahl Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: trine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk

Marianne Dalsgaard, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: marianne.dalsgaard@skanderborg.dk

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lotte.avnby@skanderborg.dk

Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: marianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk

Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

Skanderborg: (nr.: 19-01-S)

Tid: De 5 moduler, de 4 obligatoriske studiedage og opfølgningsdagen er fordelt således:

 • MODUL 1: Uge 5: 29. – 31. januar
  Studiedag i uge 6: 7. februar 2019

 • MODUL 2: Uge 8: 19. – 21. februar
  Studiedag i uge 10: 7. marts 2019

 • MODUL 3: Uge 11: 12. – 14. marts
  Studiedag i uge 13: 28. marts 2019

 • MODUL 4: Uge 14: 2. – 4. april
  Studiedag i uge 17: 26. april 2019

 • MODUL 5: Uge 19: 7. – 9. maj
  Opfølgningsdag i uge 35:  28. august 2019

Pris er eksklusiv Grundbog i integrativ neuropædagogik.

Fakta

Skanderborg

Dato 29. januar - 28. august 2019 • kl. 9.00-15.00

Pris Kr. 16.000,- Tilmeldingsfrist 1. december 2018

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS: 
E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

"En efteruddannelse på højt fagligt niveau. Opkvalificerer både teoretisk og praktisk, da man mellem modulerne skal hjem og "afprøve" det lærte i praksis. Giver en grundlæggende forståelse af neuropædagogik og dens anvendelsesmuligheder. Kan virkelig anbefales"!
(Henriette Rahbek, Skanderborg, 2018)

 

"Jeg vil rigtig gerne rose underviserne for deres engagement og deres måde at rette op på de ændringer, der forløbsmæssigt var på netop vores hold. Endvidere ros til undervisere for at skabe et sundt og indkluderende studiemiljø. Endelig stor ros til personalet på Scandic Hotel. En helt igennem lærerig og god oplevelse." (Allan Vejbjerg, Hvidovre, 2017)

 

"Jeg synes, at efteruddannelsen har været rigtig brugbar, teorien var til at gå til, og I har planlagt hele forløbet utrolig godt, undervisningen har været krydret med mange forskellige læringsstile. Det har været et godt hold, hvor vi har delt vores erfaringer med hinanden. Lærerne har været utroligt inspirerende og kompetente, de har suppleret hinanden og givet en masse guldkorn fra sig. Jeg har følt mig hjemme både fysisk, men også mentalt, og det kan mærkes, at de brænder for deres arbejde og specialområdet." (Pia Bårdsen, 2017)

 

"Der var fokus på forskellige læringsmetoder - gruppearbejde, holdundervisning, filmfremvisning og små opgaver som at samle en modelhjerne og tegne en stjerne, hvor man kiggede i et spejl. Underviserne var gode til at nuancere og forklare. Vi fik tid til at fordybe os i projektet på en undervisningsdag og havde mulighed for at stille spørgsmål." (Katrine Sørensen, 2017)

 

"Jeg har personligt fået et par nye faglige briller, som er yderst relevante i mit daglige arbejde. Jeg føler mig godt klædt på til at gå ud og praktisere neuropædagogik." (Johanne Pontoppidan, 2017)

 

"Fantastiske, kompetente undervisere, der brænder for emnet." (Anton Horten, 2017)

comments powered by Disqus