Efteruddannelse i sanseintegration - Foråret 2020

Start 5. maj 2020 • kl. 9.00-15.00​ i Skanderborg 

Efteruddannelsen i sanseintegration giver dig forudsætninger for at udrede borgerens sansebearbejdningsvanskeligheder og for målrettet at kunne iværksætte en sensorisk diæt, således at borgerens aktivitetsniveau og sansebearbejdning bedres. Indsatsen er målrettet det daglige miljø og dets aktiviteter samt brugen af snoezelhuse/-rum.

Tilmeldingsfrist den 29. marts 2020 - Tilmeld dig her!

Introduktion til integrativ neuropædagogik

På dette kursus får du en overordnet introduktion til nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens. Du introduceres kort til en lang række emner, som er knyttet til den kognitive pyramide samt neuroaffektiv udvikling, sanseintegration, og du får viden til at forstå borgerens situation. Den integrative neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11).

gSkanderborg

a17.-18. marts 2020 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.050,-

Grundlæggende medicinkursus

På dette kursus får du, som ikke har de dertil autoriserede uddannelser, en nødvendig viden og dermed sikkerhed i medicindispensering og medicinadministration. På kurset gennemgår vi, hvordan medicinen omsættes og påvirker kroppens funktioner, samt vigtigheden af og ansvarligheden i at kunne observere såvel virkning som eventuelle bivirkninger. Hvis du har psykiatriske spørgsmål eller særlige spørgsmål til medicin i forbindelse med en borger, kan du få dem besvaret på kurset, ligesom du med fordel kan medbringe medicinlister på den medicin, der bruges i din enhed. Det er med til at sikre, at du får det bedste udbytte af gennemgangen på kurset. 

gSkanderborg

a20.-21. april 2020 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.410,-

Ritualiserede kommunikative samspil

Kurset ”Musik som meningsfulde fællesskaber” bliver i 2020 til ”Ritualiserede kommunikative samspil”. Kurset har stort set det samme indhold, men det er blevet strammet op med en aktivitetsoversigt og nogle nye begreber, bl.a. ritualiserede kommunikative samspil. Det nye er også, at der vil være en tydeligere overordnet struktur på kursets indhold og på de aktiviteter, der præsenteres, og at hver aktivitet uddybes med en snak om, hvad der specifikt kan iagttages og trænes.  

gSkanderborg

aDato 16. april 2020 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 1.580,-

Vidensordbogen

Find definitioner og forklaringer på fagtermer inden for vidensområderne Neuropædagogik, Socialpædagogik, Specialpædagogik og Gentle Teaching ...

Læs mere her

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer tre gange om året. Næste nr. udkommer i marts 2020.