Gentle Teaching i et dansk perspektiv: Minikonference 2019

Minikonference 2019: Gentle Teaching i et dansk perspektiv 


Afholdes den 20. marts 2019 kl. 8.30-16.15 i Skanderborg - Tilmeldingsfrist: 13. februar 2019

Minikonferencen 2019 sætter fokus på Gentle Teaching i et dansk perspektiv.

Gentle Teaching kan beskrives som en hjerteorienteret relationspædagogik, hvor den professionelle sundhedsfaglige eller pædagogiske medarbejder bruger sig selv som et redskab. Spørgsmålet er, hvordan man som fagperson i det pædagogiske felt - i forhold til mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne - kan arbejde med Gentle Teaching i et neuropædagogisk perspektiv? 

Introduktion til Sanseintegration

På dette kursus får du indblik i, hvordan hjernen bearbejder og integrerer sanseindtryk, og hvordan vi observerer og forstår adfærdsmæssige indikationer på problemer med sansebearbejdning. Kurset belyser sammenhænge mellem sansning og perception, den kognitive proces hvorved vi tolker og danner mening af sensoriske påvirkninger. Desuden indeholder kurset praksiseksempler og praktiske øvelser, som kan give dig indblik i, hvordan problemer med sansebearbejdning kan opleves, observeres og håndteres i praksis. Endelig vil du blive introduceret til redskaber til udredning af sanseforstyrrelser.

gSkanderborg

a2.-3. april 2019 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 2.995,-

Introduktion til neuropædagogik

På dette kursus får du en overordnet introduktion til neuropædagogik. Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der bl.a. bygger på kognitions- og neuropsykologi. Kognitionspsykologien belyser mentale processer som perception, hukommelse og opmærksomhedsstyrelse. Neuropsykologien undersøger det neurale grundlag for disse mentale eller kognitive processer. Den neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

gSkanderborg

a26.-27. marts 2019 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 2.995,-

Musik som meningsfulde fællesskaber

På dette kursus får du en indføring i musik som et redskab til at skabe meningsfulde fællesskaber i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Gennem forskellige praktiske øvelser får deltagerne afprøvet, hvordan man kan opbygge forløb, der er tilpasset brugernes udviklingstrin og ressourcer. Med musikken som redskab får vi meget forærende. Musik giver mening for alle. Musik udvisker forskelle og fremhæver det, som gælder for os alle: Lysten til at være sammen og gøre noget sammen. Musikken giver os begge muligheder. Vi kan bruge lyttemusik som en behagelig og kravløs sanseoplevelse, og vi kan udfolde os aktivt i musikken med sang og instrumenter, bevægelse og leg. 

gSkanderborg

aDato 9. april 2019 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 1.550,-

Vidensordbogen

Find definitioner og forklaringer på fagtermer inden for vidensområderne Neuropædagogik, Socialpædagogik, Specialpædagogik og Gentle Teaching ...

Læs mere her

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer fire gange om året. Næste nr. udkommer i november 2018.