Temadag 2018

Når gode mennesker handler ondt
- afmagtsfølelsernes afgørende betydning for vores tolkninger og handlinger 

 

Den 28. februar 2018 kl. 9.00 -15.00 i Skanderborg

 

Vi kan opleve, at andre har problemskabende adfærd. Det skaber afmagt hos os. Vi kan komme til at vende afmagten for meget ind og tro, at adfærden er vores skyld. Vi kan også komme til at vende afmagten for meget ud og tro, at adfærden er andres skyld. 

Grundlæggende medicinkursus

Kurset har til hensigt at give medarbejdere, som ikke har de dertil autoriserede uddannelser, en større viden og dermed sikkerhed i medicingivning. 

gSkanderborg

a6.-7. november 2017 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 3410,-

Introduktion til Sanseintegration

Formålet med kurset er, at du får indblik i, hvordan hjernen bearbejder og integrerer sanseindtryk fra vores forskellige sanser, og hvordan vi observerer og forstår adfærdsmæssige indikationer på problemer med sansebearbejdning. 

fVoksne

gSkanderborg

a30. oktober -1.november 2017 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 2.995,-

Når adfærden bøvler

Mange mennesker med ASF oplever ofte verden omkring sig som usammenhængende, forvirrende, frustrerende og uden mening. Når verden er uforudsigelig og uforståelig, bliver den utryg, og dette forsøger borgeren at kompensere for ved at lave sine egne rutiner, skemaer og systemer og finder tryghed heri. 

gSkanderborg

a14-15. november 2017 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 2995,-

Vidensordbogen

Find definitioner og forklaringer på fagtermer inden for vidensområderne Neuropædagogik, Socialpædagogik, Specialpædagogik og Gentle Teaching ...

Læs mere her

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer fire gange om året. Næste nr. udkommer i december 2017