Temadag 2018

Når gode mennesker handler ondt
- afmagtsfølelsernes afgørende betydning for vores tolkninger og handlinger 

 

Den 28. februar 2018 kl. 9.00 -15.00 i Skanderborg

 

Vi kan opleve, at andre har problemskabende adfærd. Det skaber afmagt hos os. Vi kan komme til at vende afmagten for meget ind og tro, at adfærden er vores skyld. Vi kan også komme til at vende afmagten for meget ud og tro, at adfærden er andres skyld. 

Efteruddannelse i Neuropædagogik - Hvidovre

Efteruddannelsen giver dig en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsenteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse. Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med fx psykiatri, erhvervet hjerneskade og demens.

gHvidovre

aDato 16. januar - 31. maj 2018 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 19.880,-

Efteruddannelse i neuropædagogik - Skanderborg

Efteruddannelsen giver dig en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsenteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse. Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med fx psykiatri, erhvervet hjerneskade og demens.

gSkanderborg

aDato 9. januar - 17.maj 2018 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 17.900,-

Neuropædagogisk introduktion

Hensigten med kurset er at give dig en overordnet introduktion til neuropædagogikken og det teoretiske grundlag. 

gSkanderborg

a22-23. november 2017 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 2.995,-

Vidensordbogen

Find definitioner og forklaringer på fagtermer inden for vidensområderne Neuropædagogik, Socialpædagogik, Specialpædagogik og Gentle Teaching ...

Læs mere her

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer fire gange om året. Næste nr. udkommer i januar 2018