WEBINAR: Hjernens betydning for trivsel

For ledere og medarbejdere: Hjernens betydning for trivsel, præstation og arbejdsmiljø 

Med afsæt i nyere forskning præsenterer psykolog Christina Gundgaard Pedersen viden om hjernens betydning for trivsel, præstation og arbejdsmiljø og demonstrerer, hvordan vi som mennesker har en direkte fysiologisk påvirkning på hinanden ... kom og bliv overrasket!

TID: 26.11.2020 kl. 14-16 som webinar via Teams

Sorg og tab hos mennesker med udviklingshæmning

På dette kursus får du inspiration til, hvordan du kan kommunikere med mennesker med udviklingshæmning om de tab, de oplever gennem livet, og dermed støtte og trøste bedst muligt, når de mister et menneske, de holder af. Vi oplever alle at miste og mærke sorg. Det er et vilkår ved at være menneske, at vi savner og sørger, når en vigtig relation ophører og et menneske, der betyder noget for os, forsvinder ud af vores liv. Hermed mærker vi nogle følelser, som vi kan have brug for, at andre hjælper os med at bearbejde. Du vil på kurset blive undervist i, hvilke tab borgeren oplever, hvordan sorgen kommer til udtryk, og hvordan du kan hjælpe med at trøste, lindre og skabe håb under hensyntagen til borgerens kognitive funktionsniveau.

gSkanderborg

a1. marts 2021 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 1.600,-

WEBINAR: Hjernens betydning for trivsel

For ledere og medarbejdere: Hjernens betydning for trivsel, præstation og arbejdsmiljø  Med afsæt i nyere forskning præsenterer psykolog Christina Gundgaard Pedersen viden om hjernens betydning for trivsel, præstation og arbejdsmiljø og demonstrerer, hvordan vi som mennesker har en direkte fysiologisk påvirkning på hinanden ...

gWEBINAR afholdes via link til Teams, som modtages pr. mail

a26. november 2020 kl. 14.00 -16.00

dPris 200,- kr. pr. person

Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik - Skanderborg

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsen-teres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11).

gSkanderborg

aDato 18. januar 2021 - 6. september 2021 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 16.500,-

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Udgivelse fra VISS: Integrativ neuropædagogik - en grundbog

- primært til professionelle og studerende inden for en række fagprofessioner, der er i berøring med eller som arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer tre gange om året. Næste nr. udkommer i oktober 2020.