Minikonference 2018

Musik som pædagogisk invitation 


Den 20. september 2018 kl. 8.30 -16.15 i Skanderborg


Minikonferencen sætter musikken ind i et videnskabeligt perspektiv med fokus på musik som pædagogisk og terapeutisk tilgang i forhold til mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Musikken er en del af vores identitet – og en vej til at påvirke og harmonere vores følelser. Men hvad er det egentlig, musik giver os, siden det er så vigtigt for os?

Grundlæggende medicinkursus

På dette kursus får du, som ikke har de dertil autoriserede uddannelser, en nødvendig viden og dermed sikkerhed i medicindispensering og medicinadministration. På kurset gennemgår vi, hvordan medicinen omsættes og påvirker kroppens funktioner, samt vigtigheden af og ansvarligheden i at kunne observere såvel virkning som eventuelle bivirkninger. Hvis du har psykiatriske spørgsmål eller særlige spørgsmål til medicin i forbindelse med en borger, kan du få dem besvaret på kurset, ligesom du med fordel kan medbringe medicinlister på den medicin, der bruges i din enhed. Det er med til at sikre, at du det bedste udbytte af gennemgangen på kurset. 

gSkanderborg

a16.-17. april 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 3.410,-

Musik som meningsfulde fællesskaber

På dette kursus får du en indføring i musik som et redskab til at skabe meningsfulde fællesskaber i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Gennem forskellige praktiske øvelser får deltagerne afprøvet, hvordan man kan opbygge forløb, der er tilpasset brugernes udviklingstrin og ressourcer. Med musikken som redskab får vi meget forærende. Musik giver mening for alle. Musik udvisker forskelle og fremhæver det, som gælder for os alle: Lysten til at være sammen og gøre noget sammen. Musikken giver os begge muligheder. Vi kan bruge lyttemusik som en behagelig og kravløs sanseoplevelse, og vi kan udfolde os aktivt i musikken med sang og instrumenter, bevægelse og leg. 

gSkanderborg

aDato 10. april 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.550,-

Tegn-Til-Tale, begynder

På dette kursus får du en indføring i Tegn-Til-Tale i et neuropædagogisk perspektiv. Arbejder du med borgere med nedsat sprogforståelse, hukommelsesvanskeligheder eller andre afkodningsmæssige udfordringer, giver det øget livskvalitet for borgeren at støtte kommunikationen med visuelle elementer fra Tegn-Til-Tale.  Tegn-Til-Tale (TTT) handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er let genkendelige og forstås af de fleste, men størstedelen af tegnene skal alligevel læres. Ved brug af Tegn-Til-Tale som kommunikationsstøtte til borgere med kommunikationsvanskeligheder understøttes betydningen af ord med tegn, hvormed vi understreger kernen i informationen.

gHvidovre

aDato 17. april 2018 • kl. 9.00-15.30

dkr. 1.780,-

Vidensordbogen

Find definitioner og forklaringer på fagtermer inden for vidensområderne Neuropædagogik, Socialpædagogik, Specialpædagogik og Gentle Teaching ...

Læs mere her

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer fire gange om året. Næste nr. udkommer i maj 2018.