TEMADAG: Intensive Interaction med Ditte Rose

23. oktober 2020 • kl. 8.30-16.00​ i Skanderborg 

Intensive Interaction er en naturalistisk tilgang til udvikling af kommunikation med og uden ord.    ... 

På temadagen fortæller Ditte Tose med ord og levende billeder om Intensive Interactions formål, baggrund, den udvikling, den skaber, og om de principper og teknikker, der udgør arbejdet med Intensive Interaction. Tilmeldingsfrist den 18. september 2020 - Læs mere og tilmeld dig her!

Grundlæggende medicinkursus

På dette kursus får du, som ikke har de dertil autoriserede uddannelser, en nødvendig viden og dermed sikkerhed i medicindispensering og medicinadministration. På kurset gennemgår vi, hvordan medicinen omsættes og påvirker kroppens funktioner, samt vigtigheden af og ansvarligheden i at kunne observere såvel virkning som eventuelle bivirkninger. Hvis du har psykiatriske spørgsmål eller særlige spørgsmål til medicin i forbindelse med en borger, kan du få dem besvaret på kurset, ligesom du med fordel kan medbringe medicinlister på den medicin, der bruges i din enhed. Det er med til at sikre, at du får det bedste udbytte af gennemgangen på kurset. 

gSkanderborg

a14.-15. september 2020 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.410,-

TEMADAG: Intensive Interaction

Udvikling og kommunikation gennem glæde og nærvær ved Psykolog Ditte Rose Andersen - en naturalistisk tilgang, der hjælper til at udvikle kommunikationen. På temadagen fortæller Ditte Rose med ord og levende billeder om Intensive Interactions formål, baggrund, den udvikling, den skaber, og om de principper og teknikker, der udgør arbejdet med Intensive Interaction.

gLandsbyen Sølund, Kantinebygningen, Sølundsvej 3, 8660 Skanderborg

a23. oktober 2020 kl. 8.30 -16.00

dPris 1.600,- kr. pr. person, inkl. fuld forplejning

Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik - Skanderborg

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsenteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11).

gSkanderborg

aDato 25. august 2020 - 3. februar 2021 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 16.500,-

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Udgivelse fra VISS: Integrativ neuropædagogik - en grundbog

- primært til professionelle og studerende inden for en række fagprofessioner, der er i berøring med eller som arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer tre gange om året. Næste nr. udkommer i oktober 2020.