Neuropædagogisk Konference 2019

Neuropædagogisk Konference 2019: Naturens betydning for krop og hjerne  


Afholdes 25.-26. september 2019 kl. 8.30 i Skanderborg - Tilmeldingsfrist: 21. august 2019
Kan man afdække effekten af naturoplevelser hos mennesker med funktionsnedsættelse? 
Har naturen overhovedet nogen målbar indvirkning? Er der forskningsmæssigt noget om snakken? Hvad er erfaringer omkring motion og koordinering med andre mentale processer, fx læring? Og hvad sker der med hjerne og krop, når naturen kommer i spil?
Få nogle af  svarene og stof til eftertanke på Neuropædagogisk Konference 2019!

Introduktion til neuropædagogik

På dette kursus får du en overordnet introduktion til neuropædagogik. Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der bl.a. bygger på kognitions- og neuropsykologi. Kognitionspsykologien belyser mentale processer som perception, hukommelse og opmærksomhedsstyrelse. Neuropsykologien undersøger det neurale grundlag for disse mentale eller kognitive processer. Den neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

gSkanderborg

a1.-2. oktober 2019 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.050,-

Grundlæggende medicinkursus

På dette kursus får du, som ikke har de dertil autoriserede uddannelser, en nødvendig viden og dermed sikkerhed i medicindispensering og medicinadministration. På kurset gennemgår vi, hvordan medicinen omsættes og påvirker kroppens funktioner, samt vigtigheden af og ansvarligheden i at kunne observere såvel virkning som eventuelle bivirkninger. Hvis du har psykiatriske spørgsmål eller særlige spørgsmål til medicin i forbindelse med en borger, kan du få dem besvaret på kurset, ligesom du med fordel kan medbringe medicinlister på den medicin, der bruges i din enhed. Det er med til at sikre, at du får det bedste udbytte af gennemgangen på kurset. 

gSkanderborg

a23.-24. september 2019 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.410,-

Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik - Skanderborg

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præ-senteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11).

gSkanderborg

aDato 3. september 2019 - 4. februar 2020 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 16.000,- + Integrativ neuropædagogik - en grundbog

Vidensordbogen

Find definitioner og forklaringer på fagtermer inden for vidensområderne Neuropædagogik, Socialpædagogik, Specialpædagogik og Gentle Teaching ...

Læs mere her

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer tre gange om året. Næste nr. udkommer i juni 2019.