VISS konference 2017

Robusthed i et neuropædagogisk perspektiv- psyken mellem neuron og samfund

Den 13. og 14. september 2017

Ved Neuropædagogisk Konference stiller vi skarpt på robusthed ud fra neuropædagogikkens relationelle og kontekstuelle forståelse. 

Vi byder på følgende spændende oplægsholdere: 

  • Svend Brinkmann, Kjeld Fredens, Troels Kjær, Jesper Birck

Neuropædagogisk efteruddannelse

Uddannelsen giver dig en grundlæggende viden om nervesystemets anatomi, kemi og fysiologi, samt en indføring i neuropsykologien, hvor der er fokus på hjernens funktionelle systemer og de kognitive processer. Omdrejningspunktet er primært mennesker med mental retardering i forskellige grader, men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med fx psykiatri, erhvervet hjerneskade og demens. 

fVoksne

gSkanderborg

aDato 22. august - 7.december 2017 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 17.900,-

Neuropædagogisk efteruddannelse

Uddannelsen giver dig en grundlæggende viden om nervesystemets anatomi, kemi og fysiologi, samt en indføring i neuropsykologien, hvor der er fokus på hjernens funktionelle systemer og de kognitive processer. Omdrejningspunktet er primært mennesker med mental retardering i forskellige grader, men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med fx psykiatri, erhvervet hjerneskade og demens.

fVoksne

gHvidovre

aDato 22. august - 14. december 2017 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 19.880,-

Sommerskole -musikterapi, leg og massage

På sommerskolen bliver der arbejdet med samspil og kommunikation. Det foregår gennem følgende pædagogiske redskaber: -Musik- og legeaktiviteter, -Afspænding gennem sanseoplevelser, -Massage og klangmassage

fVoksne

gSkanderborg

a26.-30. juni 2017 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 5.000,-

Vidensordbogen

Find definitioner og forklaringer på fagtermer inden for vidensområderne Neuropædagogik, Socialpædagogik, Specialpædagogik og Gentle Teaching ...

Læs mere her

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer fire gange om året. Næste nr. udkommer i februar 2017