Minikonference 2018

Musik som pædagogisk invitation 


Den 20. september 2018 kl. 8.30 -16.15 i Skanderborg


Minikonferencen sætter musikken ind i et videnskabeligt perspektiv med fokus på musik som pædagogisk og terapeutisk tilgang i forhold til mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Musikken er en del af vores identitet – og en vej til at påvirke og harmonere vores følelser. Men hvad er det egentlig, musik giver os, siden det er så vigtigt for os?

Pædagogiske redskaber til konfliktforebyggelse

På dette kursus får du redskaber og metoder til at forebygge og afværge konfliktoptrapning i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Du får hjælp til at forstå konfliktudvikling og håndtere konflikter, der kan opstå i det pædagogiske arbejde på grund af begrænset viden om eller forståelse for de udfordringer, som mennesker med funktionsnedsættelser møder i hverdagen. Det er nemlig som oftest, når vi ikke forstår baggrunden for adfærden, at problemerne opstår, og konflikter udvikles, og her har du som pædagogisk medarbejder nøglen til forandring! 

gSkanderborg

a27. september 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1550,-

Introduktion til neuropædagogik

På dette kursus får du en overordnet introduktion til neuropædagogik. Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der bl.a. bygger på kognitions- og neuropsykologi. Kognitionspsykologien belyser mentale processer som perception, hukommelse og opmærksomhedsstyrelse. Neuropsykologien undersøger det neurale grundlag for disse mentale eller kognitive processer. Den neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

gSkanderborg

a6.-7. november 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 2.995,-

Jeg-støttende samtaler

På dette kursus får du indsigt i brugen af jeg-støttende samtaler som en metode til understøttelse af borgeren i at finde egne ressourcer, komme i kontakt med og håndtere egne følelser og få øget selvforståelse. Mange borgere har nemlig behov for støtte til dette. I den jeg-støttende samtale er det også nødvendigt, at du arbejder med din egen kommunikation og personlighed, så du kan levere høj faglighed under en jeg-støttende samtale eller i nærvær med borgeren. Der vil således være lige så meget fokus på, hvordan du tackler dine egne som borgerens udfordringer. Vil du udvikle dig selv og din faglighed – og tør du – så er dette kursus lige noget for dig!

gSkanderborg

aDato 9. oktober 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.550,-

Vidensordbogen

Find definitioner og forklaringer på fagtermer inden for vidensområderne Neuropædagogik, Socialpædagogik, Specialpædagogik og Gentle Teaching ...

Læs mere her

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer fire gange om året. Næste nr. udkommer i september 2018.