Neuropædagogisk Konference 2019

Neuropædagogisk Konference 2019: Naturens betydning for krop og hjerne  


Afholdes 25.-26. september 2019 kl. 8.30 i Skanderborg - Tilmeldingsfrist: 21. august 2019
Kan man afdække effekten af naturoplevelser hos mennesker med funktionsnedsættelse? 
Har naturen overhovedet nogen målbar indvirkning? Er der forskningsmæssigt noget om snakken? Hvad er erfaringer omkring motion og koordinering med andre mentale processer, fx læring? Og hvad sker der med hjerne og krop, når naturen kommer i spil?
Få nogle af  svarene og stof til eftertanke på Neuropædagogisk Konference 2019!

Introduktion til neuropædagogik

På dette kursus får du en overordnet introduktion til neuropædagogik. Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der bl.a. bygger på kognitions- og neuropsykologi. Kognitionspsykologien belyser mentale processer som perception, hukommelse og opmærksomhedsstyrelse. Neuropsykologien undersøger det neurale grundlag for disse mentale eller kognitive processer. Den neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

gSkanderborg

a1.-2. oktober 2019 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 2.995,-

Sommerskole - musikterapi, leg og massage

På sommerskolen ligger fokus på at styrke relationen mellem beboer og medarbejder, der får mulighed for at fordybe sig i deres indbyrdes samvær. Som deltager får du en indføring i musik, leg og massage som pædagogiske redskaber til at opbygge kommunikation og samspil, og du bliver præsenteret for afspænding gennem sanseoplevelser som et redskab til nærvær og for klangmassage som en dybere kropslig påvirkning.

gSkanderborg

a1.-5. juli 2019 • kl. 9.00-16.30; fredag dog kl. 9.00-15.00

dPris kr. 5.500,-

Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik - Skanderborg

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsenteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse. Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens.

gSkanderborg

aDato 3. september 2019 - 4. februar 2020 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 16.000,- + Integrativ neuropædagogik - en grundbog

Vidensordbogen

Find definitioner og forklaringer på fagtermer inden for vidensområderne Neuropædagogik, Socialpædagogik, Specialpædagogik og Gentle Teaching ...

Læs mere her

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer tre gange om året. Næste nr. udkommer i juni 2019.