VISS konference 2017

Robusthed i et neuropædagogisk perspektiv- psyken mellem neuron og samfund

Den 13. og 14. september 2017

Ved Neuropædagogisk Konference stiller vi skarpt på robusthed ud fra neuropædagogikkens relationelle og kontekstuelle forståelse. 

Vi byder på følgende spændende oplægsholdere: 

  • Svend Brinkmann, Kjeld Fredens, Troels Kjær, Jesper Birck

Pædagogiske redskaber til konfliktforebyggelse

I det pædagogiske arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser støder vi ofte på konflikter og udfordringer, som vi har vanskeligt ved at håndtere og derfor står magtesløse overfor.

fVoksne

gHvidovre

a28-29. marts 2017 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.200,-

Socialpædagogik og psykiatri arbejder sammen om – det hele menneske

Du får en grundlæggende forståelse af psykiatri og de mest dominerende diagnoser og giver dig som medarbejder redskaber til, hvordan du kan anskue og håndtere den socialpædagogiske opgave.  Med afsæt i vore værdier og menneskesyn vil du på efteruddannelsen blive præsenteret for forskellige socialpædagogiske og psykiatriske forståelsesrammer og herigennem få redskaber til at møde ”det hele menneske”. 

fBørnUnge

gSkanderborg

aDato d. 23.-24. marts, d. 20.-21. april 2017 • kl. 9.00-15.30

dPris Kr. 5.800,-

Tegn til tale

Tegn til tale handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er let genkendelige og forstås af de fleste, men størstedelen af tegnene skal alligevel læres. Efter kurset kan du anvende Tegn Til Tale på et grundlæggende niveau og dermed være medskaber af et kommunikationsmiljø i pædagogiske dag- og døgntilbud, hvor det talte sprog understøttes af tegn.

fVoksne

gSkanderborg

aDato 28. marts 2017 • kl. 9.00-15.30

dkr. 1.550,-

Vidensordbogen

Find definitioner og forklaringer på fagtermer inden for vidensområderne Neuropædagogik, Socialpædagogik, Specialpædagogik og Gentle Teaching ...

Læs mere her

Tips & Råd

Find tips og råd til praktikerens arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ...

Læs mere her

Seneste udgave af bladet VISS

Bladet VISS udkommer fire gange om året. Næste nr. udkommer i februar 2017